Soal Selidik

Terima kasih kerana ingin mengunjungi ISN. Sebagai satu daripada usaha berterusan kami untuk menyediakan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan dan atlet, ISN amat menghargai sekiranya pihak tuan/puan yang ingin membuat lawatan ke fasiliti ISN agar dapat mengisi dahulu borang lawatan yang disediakan sebelum membuat lawatan. Juga disediakan borang penilaian lawatan yang perlu diisi selepas membuat lawatan. Sila klik link dibawah ini untuk mengisi borang.

>> Klik untuk Borang Lawatan ISN
>> Klik untuk Borang Penilaian Lawatan ISN