Panduan Perkhidmatan Online

[custom_headline type=”left” level=”h6″ looks_like=”h6″]

Carta Alir Permohonan Latihan Industri dan Permohonan Jawatan Online

[/custom_headline][text_output]

Jawatan:Praktikel

[/text_output][custom_headline type=”left” level=”h6″ looks_like=”h6″]

Carta Alir Tempahan Perkhidmatan Online

[/custom_headline][text_output]

flowchart_tempahan

[/text_output][custom_headline type=”left” level=”h6″ looks_like=”h6″]

Carta Alir Penggunaan WebOPAC

[/custom_headline][text_output]

flowchart_webopac

[/text_output]