Anugerah Inovasi Teknologi Sukan Kebangsaan merupakan anugerah yang julung-julung kali diperkenalkan pada tahun 2022 bagi memberi peluang kepada semua warganegara Malaysia yang meliputi orang perseorangan, penyelidik, jurutera, ahli akademik, agensi kerajaan, agensi swasta, institut penyelidikan, pelajar sekolah dan pelajar institusi pengajian tinggi dalam mencetus idea baru yang kreatif dan inovatif ke arah pembudayaan inovasi di Malaysia khususnya dalam bidang teknologi sukan seterusnya merancakkan industri sukan tanah air.

Urus Setia Jawatankuasa Pengkomersialan R&D Bahagian Strategik dan Pengkomersialan
Institut Sukan Negara Malaysia
Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur
(u.p.:Ts. Mohamad Fauzi bin Ibrahim)
atau e-mel : [email protected] / [email protected] / [email protected]

Tarikh tutup : 15 Oktober 2023