Penyelidikan dan Pendidikan

banner

Menjalankan kajian aplikasi sains dalam bidang sukan, sebagai usaha untuk mengoptimumkan prestasi atlet negara di samping menerbitkan penulisan ilmiah serta membudayakan penyelidikan, pendidikan dan inovasi di kalangan warga ISN. Peranan ini dapat memandu hala tuju program serta aktiviti penyelidikan dan inovasi di ISN, memberi peluang kepada pegawai penyelidik untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan lebih baik dan berkesan lagi.

Objektif ini termasuk merencana, merancang aktiviti dan menggalakkan inovasi di kalangan warga ISN melalui penyelidikan untuk meningkatkan prestasi atlet serta penerbitan penulisan di peringkat ISN khususnya.

ISN Research Output