DR. YEO WEE KIAN
Pengarah Bahagian Akademi Kejurulatihan Kebangsaan

EN. R VIVEKANANDAN A/L K RAMIAH
Ketua Pusat Pensijilan & Perlesenan Kejurulatihan Kebangsaan

PN. RAJESWARI A/P RAMAN
Ketua Pusat Pendidikan Kejurulatihan

EN. MURSHAIDI HAZLIN BIN MOHAMAD
Ketua Pusat Sumber Maklumat


PENGENALAN

Kepimpinan Akademi Kejurulatihan Kebangsaan (AKK) telah diserahkan secara rasminya dibawah pentadbiran Institut Sukan Negara (ISN) dari Majlis Sukan Negara Malaysia (MSNM) yang beroperasi sepenuhnya mulai 1 Julai 2015. Peralihan tugas ini telah diumumkan oleh Menteri Belia dan Sukan Malaysia, Yang Berhormat Khairy B. Jamaluddin pada 12 Februari 2015. Fungsi utama AKK ditubuhkan adalah untuk menjadi sebuah pusat rujukan kecemerlangan kejurulatihan sukan yang lebih tersusun, terutamanya dalam aspek pengiktirafan jurulatih dan pendidikan jurulatih. AKK akan menyumbang ke arah transformasi pendidikan kejurulatihan sukan bagi memastikan aspek kejurulatihan sukan di negara ini lebih seragam dan berada di tahap yang tertinggi serta diiktiraf di peringkat antarabangsa.

AKK merupakan satu bahagian di Institut Sukan Negara yang memberi pengiktirafan kepada jurulatih melalui Skim Pelesenan Kejurulatihan Kebangsaan (SLKK).AKK juga menawarkan program pendidikan kejurulatihan yang komprehensif melalui sistem akreditasi jurulatih sukan iaitu program Skim Pensijilan Kejurulatihan Kebangsaan (SPKK) Tahap I,II dan III. SPKK merupakan satu piawai kebangsaan yang memberi pengiktirafan kepada status jurulatih dalam bidang sukan masing-masing. Terkini, Perpustakaan Sukan atau Sports Library yang dahulunya dikenali sebagai Pusat Sumber Maklumat merupakan sebahagian daripada AKK. Sports Library berperanan sebagai pembekal perkhidmatan maklumat kepada sektor sukan negara dan juga sebagai pusat rujukan dan repositori maklumat sukan negara.

LATAR BELAKANG

Akademi Kejurulatihan Kebangsaan (AKK) telah dilancarkan secara rasmi pada 19 Julai 2012 oleh Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan Malaysia, Dato’ Sri Ahmad Shabery Bin Cheek bertempat di Dewan Komanwel MSN, Bukit Jalil.

VISI

 •  Melahirkan jurulatih yang berkualiti, professional dan bertaraf antarabangsa.

 

MISI

 • Menguruskan program pendidikan yang berterusan dalam bidang Sains Sukan dan Pengkhususan Sukan agar jurulatih mendapat ilmu terkini sambil memastikan peningkatan kemahiran dan professional di dalam bidang sukan masing-masing.
 • Merancang dan melaksanakan pelbagai program ke arah melahirkan jurulatih sukan yang inovatif, dinamik dan progresif selaras dengan wawasan untuk meningkatkan martabat profession kejurulatihan sukan kebangsaan.

 

OBJEKTIF

 • Melahirkan lebih ramai jurulatih tempatan yang diiktiraf dengan Skim Pelesenan Kejurulatihan Kebangsaan (SLKK) dan memperolehi Skim Pensijilan Kejurulatihan Kebangsaan (SPKK) Tahap I, II dan III.
 • Mempertingkatkan kemahiran dan prestasi jurulatih supaya berada setaraf antarabangsa di bawah program Akademi Kejurulatihan Kebangsaan.
 • Mewujudkan daya saing di antara jurulatih menerusi program Kursus Sains Sukan, Sukan Spesifik, Bengkel Aplikasi dan Seminar.
 • Mempertingkatkan pengetahuan jurulatih seiring dengan perkembangan teknologi terkini dalam bidang kejurulatihan.
 • Memupuk budaya membaca dalam kalangan atlet, jurulatih, serta pegawai dan anggota Institut Sukan Negara (ISN) dan Majlis Sukan Negara (MSN).
 • Mengurus dan menyediakan maklumat terkini berkaitan sains sukan, teknologi sukan dan perubatan sukan.
 • Menyebarkan maklumat menerusi teknologi terkini – portal Sports Library, media sosial, e-journal, e-magazine, dan online database.
 • Memelihara bahan arkib sukan negara melalui aktiviti pemuliharaan dan pendigitan koleksi arkib sukan.
 • Menggalakkan orang awam mengunjungi Sports Library.

 

MOTO

 •  MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN DAN KHIDMAT NASIHAT PENDIDIKAN KEJURULATIHAN YANG BERKUALITI DAN CEKAP

 

PIAGAM PELANGGAN

 • Memastikan persatuan sukan kebangsaan berjaya melalui bantuan kewangan, guna tenaga, kepakaran dan kemudahan.
 • Memastikan jurulatih mendapat kemudahan dan khidmat kepakaran yang terbaik dalam menyediakan dan menjalankan latihan.
 • Membayar setiap tuntutan yang lengkap dari Persatuan Sukan Kebangsaan dalam tempoh sebulan dari tarikh permohonan.
 • Memberi layanan yang mesra, cepat dan saksama kepada semua pelanggan.

 

PROGRAM YANG DITAWARKAN :

 1. Skim Pelesenan Kejurulatihan Kebangsaan (SLKK)
 2. Skim Pensijilan Kejurulatihan Kebangsaan (SPKK)
  1. Kursus Kejurulatihan Sains Sukan (KSS)
  2. Kursus Kejurulatihan Sukan Spesifik (PSK)
 3. Program Pendidikan Kejurulatihan Berterusan /Continuous Coaching Education (CCE)
  1. Basic Coach Education (BCE)
  2. Advance Coach Education (ACE)
  3. Foundation of Applied Coach Education (FACE)
 4. Perpustakaan Sukan (Sports Library)

Penubuhan AKK juga turut diperkasakan dengan matlamat untuk melahirkan lebih ramai jurulatih tempatan bertauliah yang akan menjadikan ia sebagai satu profesion pilihan untuk dijadikan karier bagi menjana pekerjaan kepada jurulatih serta memangkinkan lagi industri sukan negara.

SKIM PELESENAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN (SLKK)

 Skim Pelesenan Kejurulatihan Kebangsaan (SLKK) bertujuan untuk memastikan jurulatih yang mempunyai kelulusan di bawah Skim Pensijilan Kejurulatihan Kebangsaan (SPKK) dapat menikmati imbuhan yang ditawarkan pada skim pekerjaan tersebut. Konsep SLKK ini telah diperkenalkan kepada semua Persatuan Sukan Kebangsaan dan mendapat sambutan yang menggalakkan. Kini, semua jurulatih yang bertauliah di negara ini didaftarkan di bawah pangkalan data Pendaftaran Jurulatih Peringkat Kebangsaan (PJPK) dan seterusnya diberi pengiktirafan yang sewajarnya.

 KURSUS SAINS SUKAN (KSS)

 Merupakan salah satu komponen di bawah Skim Pensijilan kejurulatihan Kebangsaan (SPKK). SPKK adalah satu program pembangunan kejurulatihan yang seragam dan berterusan dan antara lain ialah untuk meningkatkan pengetahuan jurulatih dalam ilmu kejurulatihan khususnya aspek sains sukan ke arah memajukan lagi prestasi atlet demi kecemerlangan sukan untuk negara.

KURSUS KEJURULATIHAN SUKAN SPESIFIK(PSK)

 Adalah kursus di bawah pengelolaan Persatuan Sukan Kebangsaan. Kursus ini merupakan komponen pelengkap untuk mendapatkan sijil penuh Skim Persijilan Kejurulatihan Kebangsaan (SPKK) bagi setiap individu yang ingin menjadi seorang jurulatih yang berkelayakan dan bertauliah. Pengelolaan kursus ini akan diselaras oleh pihak Persatuan Sukan Kebangsaan sendiri. Peserta yang ingin menyertai Kursus Kejurulatihan Sukan Spesifik tahap I, II dan III perlu menghubungi pihak Persatuan Sukan Kebangsaan berkaitan untuk maklumat selanjutnya (rujuk Jadual I) .Sehingga kini, terdapat sebanyak 43 buah Persatuan Sukan Kebangsaan yang telah berdaftar bersama AKK.

KURSUS PENDIDIKAN KEJURULATIHAN BERTERUSAN (CCE)

 Merupakan program pendidikan atau pembelajaran yang mempunyai hubungkait dengan bidang kejurulatihan. Kursus-kursus di dalam program ini menekankan aspek pembelajaran secara teori dan juga praktikal. Program ini diwujudkan untuk menjadi medium penyebaran Pendidikan Sains Kejurulatihan secara berterusan dan mewujudkan hubungan industry dengan mana-mana persatuan kejurulatihan dari luar negara melalui memorandum persefahaman, Institusi Pendidikan Tingga Awam dan Swasta serta badan-badan korporat.

PERPUSTAKAAN SUKAN (SPORTS LIBRARY)

Sports Library merupakan pembekal perkhidmatan maklumat kepada sektor sukan negara dan berperanan sebagai pusat rujukan dan repositori maklumat sukan negara. Perpustakaan Sukan merupakan sebahagian daripada Akademi Kejurulatihan Kebangsaan. Sports Library terdiri daripada 2 unit, iaitu Library Unit dan Knowledge Management Unit. Sports Library ini menempatkan koleksi bidang sukan utama Malaysia dengan menyediakan lebih daripada 20, 000 judul monograf, 30 judul jurnal serta 500 buah DVD dan CD-ROM. Sports Library menawarkan koleksi meluas dalam bidang sukan, sains sukan, dan perubatan sukan. Sport Library ini juga mempunyai dokumentasi koleksi-koleksi bernilai berkaitan keputusan dan penyertaan Malaysia dalam pelbagai acara.