photo

CIK. CHIANG SU PING

Pengarah Bahagian Korporat

photo

EN. MOHD DAMANHURI BIN MOHD NASIR

Ketua Cawangan Komunikasi Korporat

photo

EN. MURSHAIDI HAZLIN BIN MOHAMAD

Knowledge Management Centre

Faizah

PN. FAIZAH BINTI SALLEH

Ketua Cawangan Dasar dan Penyelarasan

FUNGSI BAHAGIAN KORPORAT

  1. Memberi perkhidmatan perundangan yang berkualiti dan profesional selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang Malaysia kepada Institut.
  2. Merancang, mengurus dan melaksanakan semua urusan pengantarabangsaan ISN.
  3. Merancang dan menyelaras urusan berkaitan Parlimen, Jemaah Menteri dan Lembaga Institut.
  4. Merancang dan menyelaras penyediaan pelan strategik ISN.
  5. Menguruskan pelbagai media komunikasi melalui kebijaksanaan dan kewarasan membuat keputusan serta menyampaikan maklumat sebenar kepada orang awam dan pelanggan.
  6. Merancang dan melaksanakan projek-projek jangka pendek dan jangka panjang knowledge management (KM).
  7. Memainkan peranan sebagai pusat rujukan dan repositori maklumat sukan negara.